KOUČINK

 • Využívám např. tyto techniky koučování:

ŠKÁLOVÁNÍ

NADHLED

3KOTVY NA CESTĚ K ÚPĚCHU

ZÁZRAČNÉ OTÁZKY PŘEDSTAVTE SI, ŽE...

SHRNUTÍ PROCESU A POCITOVÝ BAROMETR

3KLÍČOVÁ NEJ

KOUČOVÁNÍ POMOCÍ KLÍČOVÝCH SLOV

STANOVENÍ KVALITNÍHO CÍLE

ZMĚNA SKRZE CÍLOVÝ STAV NA ŠKÁLE

BRAINSTORMING

HLUBŠÍ UVĚDOMĚNÍ V GROW

PRÁCE S PROŽITKEM V PŘEDSTAVĚ

BILANČNÍ KOLÁČ

ROZHODOVACÍ CESTA

STRATEGIE WALTA DISNEYHO

CESTA K CÍLI NA ČASOVÉ OSE

GROW (JOHN WHITMORE)

PYRAMIDA LOGICKÝCH ÚROVNÍ

3 RÁDCI

KONSTELACE

Proč právě ke mně jít na koučink?

Věřím, že vám můžu pomoci dojít k úžasným věcem. Proč tomu věřím? Sama propracovávám různé formy sebekoučinku, pracuji tak na svém seberozvoji, což mě opravdu baví. Díky tomu se mi rozvinuly v posledních asi deseti letech některé další talenty: jsem spoluautorkou knihy, vytvářím meditace, koučovací karty, píšu různé texty, i veršované, vytvářím šperky z cínu, vykládám tarotové karty aj. Věřím tomu, že rozvíjet se může každý, kdo má zájem. Přináší to spoustu radosti a naplnění.

Snažím se v mé práci o celostní přístup, propojení tělesného a duševního, spojení koučinku s terapií.

V péči o tělo se zabývám výživou. V péči o duši pracuji s propojováním představ a pocitů. V rovnováze se udržuji jógou, meditacemi, aj.

V neposlední řadě mám dlouholeté zkušenosti v práci s klienty v krizi, za sebou tisíce klientů. Již před 20 lety jsem v poradenství začala pracovat s imaginacemi, využívám imaginativní techniky i v koučování, např. 3 rádci.

Věřím, že mám klidný a empatický přístup a jsem vstřícná.

Pro koho koučink není?

Pro ty, co si chtějí jen stěžovat a nic neudělat pro změnu k lepšímu.

Komu je nabídka určena?

Vám, kteří se rozhodujete, co byste mohli udělat - jak vyřešit svou situaci, jak se rozhodnout, nebo se v něčem zlepšit, nasměrovat se , či začít něco nového, být tvůrčí.

Všem, kdo chtějí změnu. Kdo chtějí využít a žít svůj potenciál.


Jak koučink probíhá?

To, co nazýváme koučinkem, je vědomá životní cesta. Změnou vnitřního nastavení se odehrávají i změny kolem vás. Vyladíte se na sebe a na to nejlepší, co ve vás je. Sladíte své myšlení s vašimi pocity. Vytvoříte si v sobě novou cestu.

Váš cíl vám bude prozařovat cestu a vaše emoce se stanou kompasem, který vás k němu zavede. S radostí vám budu průvodcem.

Můžete řešit, co chcete, já jako kouč vás provedu celým procesem a vy si tak na všechno budete moci přijít sami.

Ve své práci používám i některé terapeutické imaginační techniky.

K řešení určitého problému postačí někdy jedna až dvě konzultace. K řešení  déledobějších záležitostí je potřeba dát změně více času a pak je na místě déledobější spolupráce.

V čem vám mohu konkrétně pomoci:

 • jak zhubnout
 • co dál se životem, kdo jsem a co vlastně chci
 • posílit své sebevědomí
 • rozhodnout se mezi více možnostmi
 • být samostatnější, radostnější, spokojenější
 • zvýšit své finance, hojnost
 • najít řešení problému se vztahem
 • najít vnitřní klid
 • začít podnikat, nový projekt
 • najít řešení pro svůj problém

Jak koučink pomáhá?

 • pomáhá najít, co chceme a jednat podle toho
 • umožňuje sladit myšlení s pocity a naladit se na proud života
 • ke změně myšlenek použijeme svou tvořivou sílu
 • vede ke zdraví, hojnosti, svobodě, sebedůvěře a radosti ze života
 • způsobuje přeladění z negativních emocí do pozitivních

Co je to koučink? Jak vypadá sezení?

Koučink je metoda osobnostního rozvoje. Nabízím hlubinný, transformační koučink, který způsobuje změny na našich nejhlubších úrovních. Kouč i koučovaný jsou zde v rovnocenné pozici. Vy si určíte cíl, kterého chcete během sezení a po něm dosáhnout. Jde o strukturovaný rozhovor, ve kterém já jako kouč používám koučovací otázky a jiné techniky. Na vše si přicházíte sami, pomocí svých odpovědí a prožitků. V nich si zvědomujete to, co zatím bylo skryto. Odpovědi vám pomohou změnit postoje a tím i jednání. Pomocí nových uvědomění pozměníte své další směřování a naplánujete si kroky v realitě.

Svou sílu použijete k uskutečnění svých reálných cílů. V koučování rozvíjíte části mozku, které obvykle nevyužíváte, nalézáte tak nové cesty, jste tvůrčí. Zaměřujete se pouze na to, čeho chcete dosáhnout, máte jasný cíl. Vytváříte vědomý záměr, který vás poté vede. Vyjíždíte ze zajetých kolejí... Díky svému prožívání se můžete spojit se sebou samými. Najdete v sobě to nejlepší a následujete tuto novou, ještě lepší verzi sebe samotných. Sladíte svoje kroky se svým cílem. To, co nazýváme překážkami, se v tomto procesu mění spolu s vámi, takže můžete zjistit, že se překážky proměnily v prach na vaší cestě.

Tato metoda vám může pomoci řešit drobné nepohody i uskutečňovat velké změny v životě. Vychází z toho, že jsme všichni schopni řešit své problémy a najít odpovědi. Nacházíme nová uvědomění, stáváme se vědomější, sebevědomější. Přebíráme odpovědnost za svůj život, stáváme se tvůrci, nejsme v roli oběti. Tento proces nás vede ke svobodě. Otevírají se nám zcela nové možnosti.

Vesmír se rozpíná, my rosteme spolu s ním.

Ve své práci se řídím Etickým kodexem ICF (Mezinárodní federace koučů). Jeho součástí je i zachování anonymity.