Individuální rodinné konstelace 

Život je plný vztahů a dynamiky, kterou neseme z minulosti. Někdy se v našich rodinách skrývají vzorce chování a nevědomé konflikty, které mohou ovlivňovat naše současné rozhodnutí a vztahy. Jednou z metod, jak porozumět a transformovat tuto dynamiku, je rodinná konstelace. Tato forma terapie se dá použít na konkrétní problém i k individuálnímu rozvoji osobnosti

Rodinné konstelace mohou pomoci odhalit nevědomé procesy, loajality nebo konflikty v rodinném systému. Podle systemických rodinných konstelací může jít o vzorce, které se předávají podvědomě z generace na generaci. Vznikly z různých traumatických událostí a těžce prožívaných emocí. To může být důvodem, proč máme v sobě různé bloky, které nám brání dělat, co chceme a v tom, abychom byli v životě šťastní.


Tyto v nás zapsané staré nevědomé emoce dokáží ukázat, prožít a zvědomit systemické konstelace. Tím dochází k uvolnění bloku a ke změně. Vše se pravdivě pojmenuje. Pak můžeme prožít vděčnost, lásku, odpuštění, vzájemnou podporu. A tak jsme schopni a ochotni namísto nepochopení, odcizení, oddělení - porozumět a znovu milovat, důvěřovat. Ke změně dochází v celém systému, takže výsledný efekt, či změnu, mohou pocítit po terapii i ostatní členové rodiny.

Věřím tomu, že v konstelacích se uvolní zablokovaná energie a ta pak změní svůj tok. Energie jde tudy, kudy předtím jít nemohla. K tomu, aby se toto podařilo, je třeba chtít to. Tedy určité odhodlání ke změně, třeba i navzdory obavám, které mohou změny provázet. Výsledek totiž stojí za to!

Jak probíhá individuální konstelace?


Mnozí znají rodinné konstelace, kdy se sejde skupina lidí. Jeden z nich sdělí konstalatérovi, jaký má problém- ten se pak řeší v rámci skupiny. 

Nabízím individuální konstelace - pouze vy a já. Také se zaměřujeme na vizualizaci vztahů, jen reprezentanti rodiny nejsou členové skupiny, ale zástupné předměty. 

K čemu jsou systemické konstelace?


1. Odhalení neviditelných vztahů:

Rodinná konstelace umožňuje odhalit nevědomé vztahy a loajality v rámci rodiny. Tímto způsobem můžeme identifikovat kořeny problémů a porozumět, proč se určité vzorce opakují. Odhalení těchto neviditelných vztahů může být prvním krokem k jejich transformaci.

2. Řešení konfliktů

Pokud ve vaší rodině existují konflikty, které se zdají neřešitelné, rodinná konstelace může nabídnout nový pohled. Umístění členů rodiny (resp. jejich zástupců) do prostoru a identifikace jejich vzájemných vztahů může přinést svěží perspektivu a vést k objevení cest k řešení konfliktů.

3. Uzdravení rodinných traumat  

Mnoho rodin nese břemeno minulosti v podobě trauma. Rodinná konstelace může být efektivním nástrojem pro uzdravení těchto ran. Při práci s reprezentacemi a dynamikou v prostoru může terapie pomoci překonat traumata a otevřít cestu k uzdravení. Pomáhá lidem pochopit dopady minulých událostí na rodinný systém.

4. Posílení vztahů

Konstelace mohou přispět k posílení vztahů mezi členy rodiny nebo jinými důležitými lidmi. Identifikace a porozumění vzorců chování může vést k lepšímu porozumění a vzájemnému respektu.  


5. Individuální rozvoj:

Nemusíte mít konkrétní rodinné problémy, abyste mohli těžit z rodinné konstelace. Tato metoda je také efektivní pro osobnostní rozvoj